Rabka-Zdrój ul. Na Banię 42
18 26 77 260 | 883 044 662
biuro@sanatorium-cegielski.pl
NFZ
Przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia organizujemy turnusy sanatoryjne dla osób dorosłych oraz dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 Dorośli ze skierowania NFZ
 

 

COVID-19 – pobyty NFZ
 

W związku z wejściem w życie z dniem 28 marca 2022r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).

Mając na uwadze powyższe, zniesione zostało uwarunkowanie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego od:

  • uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka
  • uzyskania statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez pacjenta lub opiekuna dziecka

Tym samym, nie wystawiamy już pacjentom zleceń na wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 przed wyjazdem na leczenie uzdrowiskowe.

Jednocześnie zgodnie z § 7 obowiązującego rozporządzenia,  do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.

noclegi