ADRES KORESPONDENCYJNY SIEDZIBY SPÓŁKI
(Sanatorium Cegielski Sp. z o.o. nie prowadzi działalności sanatoryjnej ani wypoczynkowej pod wskazanym adresem)

Sanatorium Cegielski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Na Banię 12B
NIP 735-286-43-64 Regon 362725725 wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII KRS pod numerem 0000579883.
Kapitał Zakładowy 239 239,00